Táto povinnosť je v súlade s nariadením EÚ 2016/679 GDPR - "General Data Protection Regulation" (v preklade "Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ktoré nadobudne účinnosť 25.5.2018.

Údaje, ktoré nám poskytnete (tzv. "Subjekt údajov") v rámci registrácie alebo objednávky ako existujúce či potencionálny zákazník (ďalej len "kupujúci") firmy NOVIS STAV s.r.o. - divízia SKLO, Lazy VII / 4365, 760 01 Zlín 1, identifikačné číslo: 291 85 629 (ďalej len "predávajúci"), môžu mať povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len "Zákon"). Firma NOVIS STAV s.r.o. - divízia SKLO sa týmto zákonom plne riadi a robí všetko pre to, aby tieto Vaše osobné údaje ochránila.

Objednávka a registrácia v eshope krbovesklo.eu vyžaduje zadanie nevyhnutných osobných údajov a ďalších indícií. Jednoznačným účelom spracovania týchto údajov je možnosť následnej komunikácie s užívateľom. Ide o tieto údaje: meno a přjmení, názov firmy, adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, IP adresa (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

Ako vaše osobné údaje využívame?

Vaše údaje potrebujeme napríklad na nasledujúce účely:

Spracovať vaše objednávky a vrátený tovar prostredníctvom našich on-line služieb

Zasielať aktuálne informácie o stave vašej objednávky prostredníctvom e-mailu

Kontaktovať vás v prípade problémov s doručením vášho objednaného tovaru

Odpovedať na vaše otázky a informovať vás o nových a zmenených službách

Skontrolovať váš vek z dôvodu právnych predpisov týkajúcich sa nakupovania cez internet

Zabrániť zneužitiu našich služieb

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len, kým sú potrebné pre vyššie uvedené účely, alebo po zákonom stanovenú dobu. Potom budú vaše osobné údaje zmazané.

Aké sú vaše práva?

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne raz ročne). Ak sú tieto údaje správne, úplné alebo nerelevantné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili, alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bráni zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iného opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy. Svoj súhlas s tým, aby sme využívali vaše údaje na obchodné účely, môžete kedykoľvek odvolať. Môžete nás kontaktovať buď zaslaním listu na adresu NOVIS STAV s.r.o. - divízia SKLO, Lazy VII / 4365, 760 01 Zlín 1, Česká Republika alebo zaslaním e-mailu na novak@novis-stav.cz.

Kto má k vašim osobným údajom?

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodu. Údaje, ktoré tretím stranám poskytneme, sú využívané výhradne na poskytovanie služieb uvedených vyššie, napríklad doručovateľom za účelom doručenia tovaru.

Výnimkou môže byť právny titul t.z.v. "Verejný záujem, výkon verejnej moci", ktorý môže požadovať Polícia Slovenskej republiky či iné štátne orgány podľa platných právnych predpisov.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password